Kancelaria Mediacyjna oferuje

przedsiębiorcom, osobom fizycznym, jednostkom sektora publicznego oraz instytucjom społecznym możliwość rozwiązywania sporów przy pomocy mediacji. Mediacje prowadzone są przez profesjonalnych mediatorów zgodnie ze STANDARDAMI PROWADZENIA MEDIACJI I POSTĘPOWANIA MEDIATORA ustalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Europejskimi Ramami Kwalifikacji.

 
Mediacja
jest skuteczną metodą rozwiązywania konfliktów z udziałem niezależnej osoby - mediatora, który pomaga stronom osiągnąć porozumienie. Mediacja pozwala na dużą oszczędność czasu i środków zapewniając poufność.

  Mediator
jest neutralną osobą trzecią, która pomaga negocjować rozwiązanie konfliktu i zawrzeć ugodę. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.


Kancelaria Mediacyjna prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe:

  • gospodarcze,
  • cywilne,
  • rodzinne,
  • rozwodowe,
  • z zakresu prawa pracy
oraz szkolenia mediacyjne i konsultacje z zakresu zarządzania konfliktem.
 
 
Copyright © 2005-2014 Jolanta Maślikowska | Wszystkie prawa zastrzeżone.
| Mediacje Cywilne | Mediacje Gospodarcze | Mediacje Rodzinne | Mediacje z zakresu Prawa Pracy | Mediacje Sądowe i Pozasądowe | Mediacje Rozwodowe | Konsultacje z zakresu zarządzania konfliktem | Szkolenia mediacyjne