Adres do korespondencji:
Jolanta Maślikowska
Mediator stały na liście przy Sądzie Okręgowym
we Wrocławiu.
ul. Smardzowska 24
52-234 Wrocław

Miejsce mediacji:

Formularz kontaktowy:

[Form id=11]