Kancelaria Mediacyjna Jolanta Maślikowska

Oferuje przedsiębiorcom, osobom fizycznym, jednostkom sektora publicznego oraz instytucjom społecznym możliwość rozwiązywania sporów przy pomocy mediacji. Mediacje prowadzone są przez profesjonalnych mediatorów zgodnie ze STANDARDAMI PROWADZENIA MEDIACJI I POSTĘPOWANIA MEDIATORA.
Od grudnia 2005r jako jedni z pierwszych zajmujemy się  mediacjami sądowymi oraz pozasądowymi z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy. W tym zakresie przeprowadziliśmy kilkaset mediacji zakończonych ugodą.
Prowadzimy również konsultacje online.

Jolanta Maślikowska

  • Stały mediator na liście przy Sądzie Okręgowym  we Wrocławiu, Warszawie, Legnicy, Opolu, Świdnicy, Krakowie  w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, prawa pracy,
  • właściciel Kancelarii Mediacyjnej,
  • konsultant w zakresie mediacji.

Przez wiele lat aktywny udział jako:

  • koordynator Ośrodka Mediacyjnego Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów we Wrocławiu,
  • członek sekcji firm doradczych przy Izbie Gospodarczej,
  • wykładowca akademicki.

Doświadczenie międzynarodowe

Mediator Jolanta Maślikowska jako pierwsza Polka brała udział w kilkumiesięcznym projekcie na Uniwersytecie Chulalongkorn w Bangkoku. Wyjazd był okazją do wymiany doświadczeń z profesjonalistami ze wszystkich kontynentów.

Znajdź nas

Doświadczenie

Przez ostatnie kilkanaście lat, jako stały mediator przy Sądach Okręgowych, przeprowadziliśmy kilkaset mediacji gospodarczych, cywilnych oraz z zakresu prawa pracy, które w przeważającej mierze kończyły się ugodą.

O nas

Nasze cele

Naszym celem jest dbałość o profesjonalizm oraz wysokie standardy w sprawach zleconych przez sądy, firmy, instytucje publiczne oraz w zakresie spraw rozwodowych i podziału majątku. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu prawa, psychologii i finansów.

Cel

Dbałość o szczegóły

Większość prowadzonych przez nas mediacji odbywała się na zlecenie sądów, podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych i osób fizycznych.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe ułatwia prowadzenie mediacji w sprawach gospodarczych oraz z udziałem podmiotów publicznych.

Fakty

Prowadzimy mediacje:

  • gospodarcze 
  • cywilne
  • rodzinne
  • z zakresu prawa pracy oraz szkolenia mediacyjne i konsultacje z zakresu mediacji

Kontakt

W pracy mediatora w powierzonych sprawach kieruję się filozofią uwzględniającą możliwości tkwiące po obu stronach, transformujące w satysfakcjonujące rozwiązania

Jolanta Maślikowska

Mediator

Mediacje, Dlaczego warto?

Mediacje – skuteczny sposób na biznesowe i rodzinne spory

Przedsiębiorca, który jest w sporze z inną firmą lub osoba fizyczna może wnieść sprawę do sądu. Jednak zanim to zrobi – może skorzystać z mediacji  na każdym etapie postępowania sądowego. Cechą mediacji jest poufność oraz bezpośredni wpływ na rezultat, co zmniejsza prawdopodobieństwo konieczności prowadzenia egzekucji.
Rozwiązywanie konfliktów na drodze sądowej często wiąże się z dużym ryzykiem. Proces może być długotrwały i kosztowny. Nawet pozytywne rozwiązanie sądowe może okazać się trudne do wyegzekwowania. Mediacja nie wymaga powoływania świadków czy  biegłych.
Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Dodatkową zaletą w przypadku ugody zawartej przed mediatorem jest zwrot  wpisu sądowego.

Kontakt:

10 + 15 =