Autorką rozdziału „Mediacje gospodarcze w praktyce”, opublikowanego w opracowaniu: „Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i praktyce” (2008 rok)