Udział w projekcie dotyczącym pokojowego rozwiązywani konfliktów na Uniwersytecie w Bangkoku 2010

 

Mediator Jolanta Maślikowska zakwalifikowała się i ukończyła jako pierwsza Polka międzynarodowy  program na Uniwersytecie Chulalongkorn w Bangkoku. W ramach projektu prowadzone były prace studyjne na północy Tajlandii oraz w Nepalu. Uczestniczyło w nim dwadzieścia osób z całego świata. Wśród nich  trzy osoby  z Europy. Udział w kilkumiesięcznym projekcie na Uniwersytecie Chulalongkorn w Bangkoku był okazją do wymiany doświadczeń z profesjonalistami ze wszystkich kontynentów, specjalizującymi się w różnych formach transformacji koniktu. Prezentowana filolozofia  podejścia do problematyki konfiktu wykorzystuje możliwości tkwiące po obu stronach, transformując go w satysfakcjonujące rozwiązania. Doświadczenie to pozwala szerzej spojrzeć na potencjalne możliwości w przypadku sytuacji konfliktowej.

Kancelaria Mediacyjna pracuje również na zlecenie klientów spoza naszego kraju.