DEKLARACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) DLA STRONY INTERNETOWEJ Mediacje-Maslikowska.pl

Definicja: Dane osobowe są zdefiniowane jako wszelkie informacje, które odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Poniższa Deklaracja o Ochronie Danych Osobowych zawiera informacje na temat spraw i pytań związanych ze specyfiką gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, a w szczególności na temat Twoich praw w tej kwestii.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem, podmiotem decydującym o tym jak będą zbierane, przechowywane i przetwarzane Twoje dane osobowe, jest firma:

Kancelaria Mediacyjna Jolanta Maślikowska
Smardzowska 24 , 52-234 Wrocław
Strona główna web: www.mediacje-maslikowska.pl

Twoje zaufanie do Jolanta Maślikowska jest dla nas bardzo ważne, a ochrona twoich danych osobowych jest dla nas istotną sprawą. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane w koniecznych przypadkach za twoją zgodą lub gdy gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jest wymagane przez przepisy prawne, zarówno europejskie, jak i międzynarodowe.
Powołaliśmy specjalistę ds. ochrony danych osobowych, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem Twoich danych i z którym będziesz mógł się kontaktować pisząc na adres email: kancelaria@mediacje-maslikowska.pl
lub na adres pocztowy:
Specjalista ds. ochrony danych osobowych, Jolanta Maślikowska, Smardzowska 24 , 52-234 Wrocław, Polska

A. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych
Gdy kontaktujesz się z nami ustnie, telefonicznie, e-mailem lub na piśmie – za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej, zwłaszcza w celu rejestracji lub w celach inicjacyjnych lub zapisując się na listę newsletter (mailingu) – Twoje dane osobowe w odpowiednim zakresie są przechowywane przez nas.

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne i wymagane.

Dane osobowe podane przez Ciebie są wykorzystywane wyłącznie w zakresie realizacji pola działania i w celu organizacji: do przetwarzania twoich próśb i zapytań, do dalszego kontaktu w odniesieniu do wysyłek mailingu i informacji o naszych ofertach oraz do celów identyfikacji (patrz poniższe punkty, w celu uzyskania informacji na temat zakresu przetwarzania danych w określonych sytuacjach).

B. Szczegółowe informacje na temat zakresu przetwarzania danych w określonych sytuacjach
I. Kontakt przez e-mail

1. Opis zakresu i cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Możesz skontaktować się z nami – firma: Kancelaria Mediacyjna Jolanta Maślikowska w Polsce, za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Gdy wyślesz do nas wiadomość e-mail, będziemy przechowywać dane osobowe, które nam prześlesz: Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu / telefonu komórkowego,aby umożliwić nam wysłanie odpowiedniej odpowiedzi.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Czas przechowywania danych
Jeśli przechowywanie danych w celu dalszej komunikacji nie będzie już wymagane, dane osobowe będą
zazwyczaj usuwane. W przypadku prawnych zobowiązań do przechowywania danych ograniczymy przetwarzanie tych danych.

3. Prawo sprzeciwu i możliwość usunięcia
Jeśli początkowo skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych osobowych w dowolnym momencie; w takim przypadku komunikacja z nami zostanie przerwana.

Jeśli wolisz, zawsze możesz użyć adresu e-mail który nie ma bezpośredniego powiązania z Tobą osobiście.

Należy jednak pamiętać, że bezproblemowa ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Dlatego sugerujemy, aby unikać wysyłania nam poufnych informacji, takich jak dane dotyczące zdrowia, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Opis sposobu wykonania wycofania zgody i sprzeciwu wobec przechowywania danych jest zamieszczony poniżej, a w takim przypadku wszystkie dane osobowe zebrane podczas nawiązywania kontaktu są usuwane.

II. Kontakt przez formularz rejestracyjny na stronie
1.Opis zakresu przetwarzania danych
Jeśli chcesz zarejestrować się na program akrohouse.pl (Kontakt/Formularz zgłoszeniowy) możesz skorzystać zformularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej.
Podczas korzystania z formularza „Kontakt” przechowujemy następujące dane:
a/ te, które wpisałeś do formularza „Kontakt”:
-imię,
-nazwisko
-E-mail
– informacja
Ponadto po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego gromadzone są następujące dodatkowe dane:
– Adres IP wywołania komputera
– Data i godzina rejestracji
UWAGA: Aby przetworzyć odpowiednie dane w ramach procedury rejestracji, wymagana jest Twoja zgoda i zostaniesz skierowany do deklaracji ochrony danych.
Alternatywnie możesz nawiązać kontakt za pomocą dostępnego na stronie adresu e-mail, telefonu, w tym
przypadku wszystkie dane osobowe dotyczące wiadomości e-mail użytkownika są gromadzone i przechowywane.

2. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych jest niezbędne do dalszego kontaktu a także do obsługi Twojej prośby/zapytania, w szczególności w celu odpowiedzi na twoje pytania i nawiązaniu kontaktu.
Natomiast pozostałe dodatkowe dane osobowe przetwarzane podczas procesu rejestracji są niezbędne, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zagwarantować bezpieczeństwo IT.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych, pod warunkiem uzyskania Twojej zgody, jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO.
Podstawą prawną przetwarzania danych zebranych podczas wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f, RODO.
W przypadku kontaktu e-mail w zakresie realizacji umowy dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, RODO.

4. Prawo sprzeciwu i możliwość usunięcia
Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takim
przypadku wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane podczas pierwszego kontaktu, zostaną usunięte. W takim przypadku kontakt nie może być kontynuowany.
Opis sposobu wykonania wycofania zgody i sprzeciwu wobec przechowywania danych jest zamieszczony poniżej, a w takim przypadku wszystkie dane osobowe zebrane podczas nawiązywania kontaktu są usuwane.

2. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych służy do nawiązania kontaktu, szczególnie w celu zidentyfikowania Cię jako osobę zainteresowaną naszymi usługami i kontaktem z nami.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO.

4. Czas przechowywania
Wszystkie dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu.

5. Prawo sprzeciwu i możliwość usunięcia
Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W takim przypadku wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane podczas przechowywania formularza inicjacyjnego, zostają usunięte. Opis sposobu wykonania wycofania zgody i sprzeciwu wobec przechowywania danych jest zamieszczony poniżej.

IV. Inne
Nie jest możliwe ustalenie ogólnych kryteriów dotyczących zakresu przetwarzania danych. Zakres zależy w szczególności od okoliczności każdego indywidualnego przypadku i celu przetwarzania danych (patrz A.).
Przechowywane są tylko dane wymagane do skontaktowania się z Tobą.

C. Zabezpieczenie strony internetowej i tworzenie plików dziennika tzw. log files
1. Opis zakresu przetwarzania danych
W czasie każdego wejścia na naszą stronę internetową, nasz system rejestruje dane i informacje z systemu komputerowego związanego z komputerem wywołującym, który twoja przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Ta informacja jest tymczasowo przechowywana w tak zwanym log file.

Zbierane są następujące dane:

  • Strony internetowe poprzez które system użytkownika łączy się z naszą stroną
  • Strony internetowe wywoływane przez system użytkownika poprzez naszą stronę
  • Data i czas wejścia
  • Przeniesiona objętość danych w bajcie
  • Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
  • System operacyjny użytkownika
  • Dostawca usług internetowych użytkownika
  • Adres IP użytkownika

Dane są przechowywane w naszym systemie w log files. Nie następuje jednakże przechowywanie żadnych innych osobistych, indywidualnych danych użytkownika.

2. Cel przetwarzania danych
Konieczne jest tymczasowe przechowywanie adresu IP, aby umożliwić wyświetlanie strony internetowej na twoim komputerze. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. Przechowywanie w log files jest wymagane, aby zagwarantować funkcjonalność witryny. Ponadto dane umożliwiają optymalizację strony internetowej i zapewniają bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. Analiza danych w celach marketingowych nie występuje w tym kontekście.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych w plikach dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f, RODO.

4. Czas przechowywania
Wszystkie dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do celów ich gromadzenia. W odniesieniu do gromadzenia danych w celu zapewnienia dostępu do strony internetowej dzieje się to w momencie zakończenia danej sesji. W odniesieniu do przechowywania danych w log files, są one usuwane w ciągu 24 godzin.

5. Prawo sprzeciwu i możliwość usunięcia
Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywania danych w log files jest
niezbędne do obsługi strony internetowej. Użytkownik nie ma zatem prawa do sprzeciwu.

D. Pliki cookie (ciasteczka)
Na naszej stronie używamy tak zwanych „plików cookie” do rozpoznawania wielokrotnego korzystania z witryny. Są to małe pliki tekstowe, które za pośrednictwem przeglądarki internetowej są umieszczane i przechowywane na twoim komputerze. Nie powodują one żadnej szkody.
W większości przypadków są to „ciasteczka sesyjne”, które są automatycznie usuwane po twojej wizycie, jednak niektóre pliki cookie są przechowywane na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz i dostarczają informacje w celu rozpoznania Ciebie podczas następnej wizyty. Pomagają nam uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, a zatem bardziej skuteczną.
Możesz usunąć te pliki cookie w dowolnym momencie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
Ponadto możesz uniemożliwić instalację plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj jednak, że
dezaktywacja może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

 

2. Cel przetwarzania danych
Przechowywanie adresu e-mail użytkownika jest wymagane do wysłania newslettera (mailingu).
Gromadzenie innych danych osobowych podczas procesu rejestracji / subskrypcji jest konieczne, aby uniknąć niewłaściwego korzystania z usług lub adresu e-mail.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych w odniesieniu do newslettera (mailingu) jest art. 6 ust. 1 lit.1. RODO.

4. Czas przechowywania danych
Wszystkie dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu. Adres e-mail użytkownika jest
przechowywany, dopóki subskrypcja newslettera (mailingu) jest aktywna. Inne dane zebrane podczas procesu rejestracji są zwykle usuwane po wygaśnięciu subskrypcji newslettera (mailingu).

5. Twoje prawa
W odniesieniu do wszystkich przetwarzanych przez nas danych masz prawo do informacji / ujawnienia (patrz I.),
sprostowania (II.), usunięcia (III.), ograniczenia (IV.), przenośności danych (V.), odwołania (VI.), sprzeciwu (VII.)
skargi (VIII.)

I. Prawo do informacji, ujawnienia (art. 15 RODO)
Naszym celem jest dostarczenie Państwu, w ciągu miesiąca od zgłoszenia, wszystkich informacji dotyczących przetwarzania określonych danych osobowych i ich celu.

II. Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)
Możesz zażądać sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

III. Prawo do usunięcia danych(art. 17 RODO)
Masz prawo do usunięcia określonych danych, gdy:
– twoje dane osobowe nie są konieczne do celów przetwarzania,
– wycofujesz swoją zgodę,
– dane zostały przetworzone bezprawnie.

IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych tylko do określonych celów.

V. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Możesz poprosić nas o dostarczenie przetworzonych danych w ustrukturyzowanym, powszechnym i czytelnym formacie, a także możesz poprosić o przesłanie ich do innych odpowiedzialnych osób.

VI. Prawo do odwołania (art. 7 ust. 3 RODO)
Twoja zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Możesz to zrobić, wysyłając nam e-mail (patrz wyżej na adres e-mail) lub wysyłając do nas list (patrz adres pocztowy powyżej).

VII. Prawo sprzeciwu (art. 21 RODO)
Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które opiera się na jawnym i uzasadnionym interesie. W takim przypadku poprosimy Cię o podanie przyczyn związanych z twoją konkretną sytuacją, które stoją w sprzeczności z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Po rozpatrzeniu Twojego sprzeciwu, przerwiemy, dostosujemy lub będziemy kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych będzie kontynuowane, przedstawimy powody uzasadniające naszą decyzję.

VIII. Prawo do złożenia skargi do organów ochrony danych (art. 77 RODO)
Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożyć skargę do
krajowego organu ochrony danych. (Dla twojej informacji: w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).