Adres wyłącznie do korespondencji:
Jolanta Maślikowska
Mediator stały na liście przy Sądzie Okręgowym
we Wrocławiu, Warszawie, Legnicy, Opolu, Świdnicy, Krakowie.
ul. Smardzowska 24
52-234 Wrocław

Miejsce mediacji: