Kancelaria Mediacyjna Jolanta Maślikowska
Od grudnia 2005r jako jedni z pierwszych zajmujemy się  mediacjami sądowymi oraz pozasądowymi z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy. W tym zakresie przeprowadziliśmy kilkaset mediacji zakończonych ugodą.
Prowadzimy również konsultacje online.
Wielokrotnie uczestniczyliśmy w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów w kraju i zagranicą. Naszym głównym celem jest dbałość o profesjonalizm oraz wysokie standardy w sprawach zleconych przez sądy, firmy, instytucje publiczne oraz w zakresie spraw rozwodowych i podziału majątku. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu prawa, psychologii i finansów.

Jolanta Maślikowska

 • Stały mediator na liście przy Sądzie Okręgowym  we Wrocławiu, Warszawie, Legnicy, Opolu, Świdnicy, Krakowie  w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, prawa pracy,
 • właściciel Kancelarii Mediacyjnej,
 • konsultant w zakresie mediacji.

Przez wiele lat aktywny udział jako:

 • koordynator Ośrodka Mediacyjnego Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów we Wrocławiu,
 • członek sekcji firm doradczych przy Izbie Gospodarczej
 • wykładowca akademicki.
 •  

Kwalifikacje:

 • Międzynarodowe Studia dotyczące Pokojowego Rozwiązywania Konfliktów w Azji (Tajlandia, Nepal),
 • Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (za działania mediacyjne) znak wiarygodności i jakości przyznawane  przedsiębiorcom przez Województwo Dolnośląskie,
 • Europejskie Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania przy Wielkopolskiej Szkole Biznesu (I stopień MBA) walidowane przez Nottingham Trent University, dyplom Certificate in Public Administration Management (certyfikat menedżerski),
 • Studia Doktoranckie UW- mediacje gospodarcze,
 • Szkoła Mediacji – Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,
 • Certyfikat „Court Management Mediation Model” – Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej,
 • Seminaria i szkolenia specjalistyczne z zakresu mediacji oraz transformacji konfliktu prowadzone przez Christopher W. Moore (CDR Associates).

Doświadczenie:

 • prowadzenie od grudnia 2005 r. z dużą skutecznością postępowań mediacyjnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i prawa pracy (doprowadzenie do jednej z pierwszych ugód w tego typu sprawach w Polsce),
 • prowadzenie spraw spornych między przedsiębiorcami w postępowaniu sądowym i pozasądowym związane z roszczeniami dotyczącymi nieterminowego wywiązywania się z zawartych kontraktów, czy brakiem płatności,
 • prowadzenie mediacji dotyczących kontraktów, umów handlowych, praw autorskich i prasowych, ubezpieczeń, usług profesjonalnych,
 • prowadzenie mediacji w wielu dziedzinach gospodarki – branży budowlanej, transportowej, medycznej, energetycznej, spożywczej, meblowej, motoryzacyjnej czy ubezpieczeniowej a także z udziałem banków,
 • prowadzenie mediacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi posiadającymi zapisy dotyczące korzystania w pierwszej kolejności z mediacji w umowach,
 • prowadzenie mediacji w sporach rodzinnych sądowych i pozasądowych dotyczących regulacji kontaktów z dziećmi oraz podziału majątku,
 • prowadzenie mediacji w sporach pracowniczych między pracodawcą, a pracownikami,
 • negocjator i koordynator pierwszego w Polsce Projektu Regionalnych Kolei na Dolnym Śląsku,
 • negocjator umowy z PKP w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Dolnośląskim,
 • negocjacje w czasie powodzi,
 • inicjator oraz współorganizator konferencji szkoleniowych propagujących mediacje w kraju i za granicą.