O firmie
Zajmujemy się prowadzeniem mediacji sądowych oraz pozasądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy od grudnia 2005 r. Prowadzimy również specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji, negocjacji, komunikacji oraz konsultacje dotyczące zarządzania konfliktem. Naszym głównym celem jest propagowanie idei mediacji oraz edukacji w tym zakresie. Aktywnie uczestniczymy w specjalistycznych konferencjach z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów w kraju i zagranicą od 2005. Umożliwiamy rozwój i poszerzanie kompetencji współpracującym z nami mediatorom. Dbamy o profesjonalizm oraz wysokie standardy w zleconych sprawach przez firmy, instytucje publiczne oraz w zakresie konfliktów rodzinnych. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu prawa, psychologii, finansów.

Jolanta Maślikowska

 • Stały mediator na liście przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Krakowie, Legnicy, Poznaniu, Świdnicy, Warszawie w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, prawa pracy.
 • Koordynator Ośrodka Mediacyjnego we Wrocławiu Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.
 • Konsultant z zakresu zarządzania konfliktem.
 • Trener mediacji Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.
 • Członek Sekcji Firm Doradczych Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

Kwalifikacje:

 • Międzynarodowe Studia dotyczące Pokojowego Rozwiązywania Konfliktów w Azji (Tajlandia, Nepal),
 • Europejskie Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania przy Wielkopolskiej Szkole Biznesu (I stopień MBA) walidowane przez Nottingham Trent University, dyplom Certificate in Public Administration Management (certyfikat menedżerski),
 • Studia Doktoranckie UW- mediacje gospodarcze,
 • Szkoła Mediacji – Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,
 • Certyfikat „Court Management Mediation Model” – Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej,
 • Seminaria i szkolenia specjalistyczne z zakresu mediacji oraz transformacji konfliktu prowadzone przez Christophera W. Moore (CDR Associates).

Doświadczenie:

 • prowadzenie od grudnia 2005 r. z dużą skutecznością postępowań mediacyjnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i prawa pracy (doprowadzenie do jednej z pierwszych ugód w tego typu sprawach w Polsce),
 • prowadzenie spraw spornych między przedsiębiorcami w postępowaniu sądowym i pozasądowym związane z roszczeniami dotyczącymi nieterminowego wywiązywania się z zawartych kontraktów, czy brakiem płatności,
 • prowadzenie mediacji dotyczących kontraktów, umów handlowych, praw autorskich i prasowych, ubezpieczeń, usług profesjonalnych,
 • prowadzenie mediacji w wielu dziedzinach gospodarki – branży budowlanej, transportowej, medycznej, energetycznej, spożywczej, meblowej, motoryzacyjnej czy ubezpieczeniowej a także z udziałem banków,
 • prowadzenie mediacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi posiadającymi zapisy dotyczące korzystania w pierwszej kolejności z mediacji w umowach,
 • prowadzenie mediacji w sporach rodzinnych sądowych i pozasądowych dotyczących regulacji kontaktów z dziećmi oraz podziału majątku,
 • prowadzenie mediacji w sporach pracowniczych między pracodawcą, a pracownikami,
 • negocjator i koordynator pierwszego w Polsce Projektu Regionalnych Kolei na Dolnym Śląsku realizowanego przy udziale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w ramach środków Phare UE,
 • negocjator umowy z PKP w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Dolnośląskim,
 • negocjacje w czasie powodzi,
 • mediacje w ramach programów profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
 • inicjator oraz współorganizator konferencji szkoleniowych propagujących mediacje w kraju, na Ukrainie i Azji.