Kancelaria Mediacyjna prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe:

  • gospodarcze
  • cywilne
  • rodzinne
  • rozwodowe
  • z zakresu prawa pracy
    oraz szkolenia mediacyjne i konsultacje z zakresu zarządzania konfliktem.

Kancelaria Mediacyjna oferuje
przedsiębiorcom, osobom fizycznym, jednostkom sektora publicznego oraz instytucjom społecznym możliwość rozwiązywania sporów przy pomocy mediacji. Mediacje prowadzone są przez profesjonalnych mediatorów zgodnie ze STANDARDAMI PROWADZENIA MEDIACJI I POSTĘPOWANIA MEDIATORA ustalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Europejskimi Ramami Kwalifikacji.

Mediacja
jest skuteczną metodą rozwiązywania konfliktów z udziałem niezależnej osoby – mediatora, który pomaga stronom osiągnąć porozumienie. Mediacja pozwala na dużą oszczędność czasu i środków zapewniając poufność.

Mediator
jest neutralną osobą trzecią, która pomaga negocjować rozwiązanie konfliktu i zawrzeć ugodę. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.