Artykuł ukazał się w styczniu 2017 w albumie Kapitał